รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
Hebei Jinguang Packing Machine CO.,LTD 86--13785498142 dgcartonmachine@163.com
ข่าว ได้รับใบเสนอราคา
บ้าน - ข่าว - ขั้นตอนวิธีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

ขั้นตอนวิธีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

January 27, 2021

กระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกมีดังต่อไปนี้:

1. ขั้นตอนแรก

สายการผลิตกระดาษลูกฟูกผลิตกระดาษลูกฟูก 3 5 7 ชั้น

2. ขั้นตอนที่สอง

กล่องกระดาษลูกฟูกพิมพ์ slotter เครื่องตัดตายพิมพ์สีและตัดรูปกล่องกระดาษสุดท้าย

3. ขั้นตอนที่สาม

เครื่องเย็บกล่อง / กล่องโฟลเดอร์สำหรับเย็บ / พับกล่อง